избор

Свикват извънредно заседание на ОбС – Сандански за избор на представител в комисията за изработване на областна аптечна карта

Зам. председателят на Общинския съвет в Сандански Янко Ангелов свиква извънредно заседание на местните законотворци с една- единствена точка...

Сн. Стоянова оглави временната комисия в ОбС – Сандански по избор на съдебни заседатели към Окръжен съд – Благоевград

Съветникът Снежана Стоянова оглави временната комисия в Общински съвет – Сандански по избор на съдебни заседатели към Окръжен съд...

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене