Съобщение – „ВиК” Благоевград

„Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Благоевград напомня на всички потребители на услугата „водоснабдяване”, че във връзка с настъпването на зимния сезон е необходимо да предприемат мерки за предпазване на водомерите, дворните водопроводни мрежи и сградните водопроводни инсталации от замръзване.

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене