съобщение

Съобщение на община Сандански по повод провеждането на Държавен лично-отборен шампионат по колоездене

Във връзка с провеждането на Държавен лично-отборен шампионат по колоездене в община Сандански, апелираме към водачите на моторни превозни...

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНСУЛТАЦИИ ПО ПРЕДВАРИТЕЛЕН ПРОЕКТ НА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА ПЕТРИЧ И ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА КЪМ НЕГО

Във връзка с изискванията на нормативната уредба на 18.11.2019г. се открива процедура за провеждане на консултации по изготвения Предварителен...

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене