Общинските съветници в Перник ще коригират заплатите си, намалявайки ги с около 350 лева

перник

За целта на предстоящата утре редовна сесия ще бъде прието решение за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, съобщи на пресконференция днес неговият председател Владислав Караилиев. Според предвидената поредна промяна месечните възнаграждения на съветниците ще се равняват на 55% от възнаграждението на председателя, а на петимата зам.-председатели – на 70%. С две поредни решения, взети през януари и февруари, заплатите на съветниците скочиха на 1701 лева, а на зам.-председателите – на 2045 лева. Ако направеното сега предложение влезе в сила, то съветниците ще получават месечно по 1336 лв, а зам.-председателите – по 1701 лв. Съгласно предложените промени размерът на глобата за неявяване по неуважителни причини на сесия скача от 50 на 100 лева, а за неучастие в комисия – от 20 на 50 лева.„Така предложените възнаграждения са справедливи и отговарят на положения труд от съветниците“, коментира зам.-председателят на Общинския съвет Пламен Борисов. Според него на съветниците било по- добре да плаща народът, отколкото да са зависими от някой друг. През миналата година Общинският съвет в Перник е провел 18 сесии, а най- често заседавалата комисия се е събирала 30 пъти за цялата година, според отчета на председателя за 2013 година.

radioblg

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене