Близо 200 деца от Кюстендилско напуснаха училище още в основното си образование

Близо 200 деца напуснаха училище още в основното си образование, сочат данните на статистиката в областният град. През изминалата учебна 2014/2015 година 219 ученици са напуснали общообразователните училища, от които 188 в основното образование.

Най-голям е относителният дял на учениците, които са напуснали по семейни причини – 105, или 47.9% от общия брой на напусналите, следван от заминалите в чужбина – 28.8%, и на напусналите поради нежелание да учат – 15.5%.

През 2015 г. основно образование в общообразователните училища са завършили 688 ученици. През същата година диплома за завършено средно образование в общообразователните училища са получили 351 души.

Относителният дял на преподавателите на възраст от 40 до 59 г. е 77.1%. Жените преобладават в учителската професия, като съставляват 86.2% от общия брой на учителите.

 

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене