Пиян онбашия плаши колеги в Гоце Делчев, защото… пишат!

Димитър Баханов от Гоце Делчев иска да потули случая за това защо дъщеря му е обвинена в кражба на крупна сума пари! Комшии се питат откъде са им парите за ремонта?Екип Топ Преса: Ръководител Ралица ВАСИЛЕВА

Да плашиш журналист за това, че си върши работата, е най-малкото странно и граничи с пълна лудост. Луд ли е тогава неврокоп­чанитът Дими­тър Баханов, който звъни в редакцията на колегите от офис Топ Пре­са и ги псува, заплашва и къл­не заради факта, че са писали статия, свър­зана с неговата дъщеря и отправеното ѝ обвинение в кражба. Случаят изтече първо в информационна агенция www.toppresa.com, а вчера излезе и от страници­те на вестник „Градът“. Рес­торантьорът Огнян Язиков обвинява своята служител­ка – касиерка в изчезването на крупна сума пари. Каси­ерката се казва Вили Баханова, която вместо да се за­щити при поло­жение, че е по­искала това право, праща баща си да плаши пиян и да се излага пред хората – видите ли, имал хора в ДАНС. Гузна съвет и опит да се потулят неща­та. Да не се пише и като се пише – ще станело страшно. Поредната човешка карика­тура, застанала на пътя на свободата на словото и на Топ Преса. Цял Гоце Делчев знае за подвизите на въ­просния Димитър Баханов и компанията му, извест­на с прозвището Песа и Мага­рето. Съсе­дите им се чудят как така в дните, когато Бахано­ва е об­винена в кражба от работодателя си Огнян Язи­ков, семейство­то прави крупен ремонт в дома си с формени ка­мъни и лукс, при положение, че бащата е с поведение на алкохолизиран лентяй, а майката е шивачка. Срам и позор за едно семейство и ограниченото им мислене. Ти да лъжеш, че ще дойдеш с документи да се защи­тиш… и накрая да псу­ваш да не се пише. Загниваме като общество, това е болното…. Сле­дим случая, който вече е в ръцете на прокуратурата. Топ Преса застава зад заплашваните колеги и ще направи всичко възможно ви­новните да си получат заслуже­ното по за­кон.

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене