Жител на Гоце Делчев проплака от институциите: Имотът ми е в триъгълника на смъртта – дупка, от която няма излизане…

дасМила ПАВЛОВА

Намираме се в покрай­нините на гр. Гоце Делчев или по-точно – на изхода на градчето ни по пътя за Ма­настирчето. С нас се свър­за местният жител и наш читатели и приятел Валери Панайотов, който проплака от безумието на български­те институции, че безумна ситуация не му дава сякаш да си влезне в собствения имот.

Панайотов покани екип на Топ Преса на място да удос­товери фактите, изнесени в сигнала до нас. Пристигнал на място наш екип наисти­на установи безумието. На снимките, които прилагаме, ясно се забелязва, че око­ло къщата на покойната му леля се „лее“ постройка след постройка, а комшилъка на­пук на него е засадил гради­ната – единствената остана­ла пътечка към дома…

„Доколкото знам, в Бъл­гария държавата винаги е длъжна да осигури път, качествен път до имота на всеки един човек…“, споделя мнение Панайотов, докато ни развежда из района, къ­дето се намира имотът му.

„Попаднах в триъгълника на смъртта.. Няма от къде да вляза в имота. До преди 5-6 месеца бе обитаван и вед­нага след като леля почина, бе заграден.. Обикалям аз институциите, но от всякъ­де ми заявяват, че това е земеделска земя и не е в регулацията на града. А това ми звучи абсурдно. За да мога да вляза, трябвало да мина през земята на комши­ите и заради това трябва да им плащам наем… смешна работа! Аз ги питам тези по­стройки, които са около мен, не са ли земедел­ски земи? Отговорът бе: Да, зе­меделски са, но са откупени след това… Накрая ми заявиха, че след годи­ни може би ще мога да си вляза в имота… Объркан съм…“.

Това бяха ду­мите на потърпевшия, кой­то заяви, че се надява чрез нас тази несгода, която го е сполетяла, да се промени с щастлив край за него. Топ Преса придвижи сигнала на Панайотов до компетент­ните институции и заедно с него чакаме развръзката на безумния случай.

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене