Топ Преса представя: Тони Асийски – младото лице на БСП

Георги АРГИРОВ

joroКой казва, че БСП е партия на пенсионерите и статуковото? На­истина, в своята 125-годишна исто­рия социалистите са били водени от мъже – млади или не толкова, опитни или не толкова, достолепни или не…

Но от Томината Неде­ля насам вече нищо не е същото. На 7-и и 8-и май 2016 година, на То­мина Неделя според източното ни правосла­вие, тези, които няко­га са „анатемосвали“ църквата и религията избраха за лидер жена – Корнелия Нинова. А в ръководството на БСП влязоха кметът на Гоце Дел­чев Владимир Москов, бив­шият депутат Георги Юруков и инж.Емил Костадинов, а от младежката квота – Ваня Маника­тева и Антон Асийски от Благоев­град. Госпожица Маникатова е лидер на мла­дежите социалисти в БСП – Благоевград, а пък Тони – и той е от младите лица на партията-столет­ница. Асийски е областен председател на младеж­ката организация на БСП. Той зае мястото на подалия остав­ка след изборите през 2014 го­дина Асен Балабанов, който напусна лидерския пост и пое своята отговорност за трагичния резултат на сто­летницата на миналите из­бори. По ирония на съдбата Антон Асийски стана мла­дежки партиен лидер точно в деня, когато бе съкратен от Общинска администрация, където бе юрист във финан­совия отдел.

Антон Асийски е на 34 го­дини, с висше образование, юрист от ЮЗУ “Неофит Рил­ски“. В кариерата си е рабо­тил в областна и общинска администрация в Благо­евград, в местния клон на АЛФА Банк, към момента е юрист в енергоразпреде­литно дружество в столица­та. След последните местни избори Тони наред с Милан Богдански и Гергана Янчева станаха общински съветни­ци в ОбС – Благоевград.

Тони Асийски е син на ня­когашния заместник-кмет на Благоевград Виктор Асийски, доскоро ръководи­тел на Пробационната служба в област­ния център.

Очак­вайте ин­тервю с младия социалист в  следващия брой на в. „Топ Преса“.Този петък!!!

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене