НАД 400 ДУШИ САДИХА ДРЪВЧЕТА КРАЙ СОФИЯ

6500 фиданки предостави Югозападното държавно предприятие за първата от поредицата доброволчески кампании за залесяване

В почивните дни въздухът в землищата над селата Понор, община Костинброд и Златуша, община Божурище, беше изпълнен с добри намерения, ентусиазъм и много любов към природата. Проведени бяха залесявания с доброволен труд, като домакин тази година беше ТП „ДГС Сливница”. Най-новото териториално поделение на Югозападното държавно предприятие осигури площи и предостави безвъзмездно фиданки за залесяване.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Участниците бяха организирани в две групи. „Зеленият отбор“ възстановяваше опожарени площи край с. Понор, а инициативата „Когато станем 100 000, ще посадим гора“ извърши ново залесяване в землището на с. Златуша. За двата почивни дни над 400 души залесиха 21 декара. Използвани бяха близо 6500 фиданки от черен бор и местни дъбове.

На 2 и 3 април, непосредствено преди Седмицата на гората, съвместната инициатива продължава, като се очаква да бъдат засадени нови близо 7000 фиданки върху 23 декара.

За поредна година Югозападното държавно предприятие организира кампании за залесяване с доброволен труд в областите Благоевград, Кюстендил, Перник и Софийска. Всички, желаещи да посадят фиданка, могат да се присъединят. За правилното и качествено засаждане на дръвчетата на място ще бъде направен подробен инструктаж.

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КАМПАНИИТЕ ПО РЕГИОНИ:

ДАТАМЯСТОНАЧАЛОАКЦИЯЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ
2 април /събота/

 

Землище на с. Кремиковци, територията на „ДГС София”

 

10.30 часаЗалесяване върху опожарени горски площи – съвместна инициатива на „ДГС София” и Фондация „Екообщност”.инж. Ана Василева – тел. 0887 783 944

 

2 – 3 април /събота-неделя/Землище на с. Понор, територията на „ДГС Сливница”9.30 – 10.00 часаЗалесяване върху терен, пострадал от пожар – съвместна инициатива на „ДГС Сливница” и „Зеленият отбор”. Стопанството осигурява фиданки от видовете черен бор, цер и горскоплодни дръвчета.инж. Стефан Кисьов – тел. 0888 612 194
2 – 3 април /събота-неделя/Землище на с. Златуша, територията на „ДГС Сливница”10.00 часаЗалесяване – продължение на съвместната акция на ТП „ДГС Сливница” и „Зеленият отбор”инж. Стефан Кисьов – тел. 0888 612 194
8 април /петък/Землище на с. Логодаж,

яз. Стойковци,

територията на „ДГС Благоевград”

9.00 часаЗалесяване в района на яз. Стойковци със студенти от природо-математическия факултет на ЮЗУ „Неофит Рилски” и служители от „ДГС Благоевград” и РДГ Благоевградинж. Васил Иванов – тел. 0884 577 226

 

9 април /събота/

 

ТП „ДГС Трън”10.30 часаЗалесяване на горски територии след проведени санитарни сечи поради нападение от върхов корояд – съвместна инициатива на ТП „ДГС Трън” и Фондация „Екообщност”. Залесява с черен и бял бор, зимен дъб и цер.инж. Илияна Стоянова – тел. 0885 394919
9 – 10  април /събота-неделя/Землището на с. Локорско, територията на „ДГС София”10.00 часаЗалесяване – съвместна инициатива на ТП „ДГС София” и „Зеленият отбор”инж. Ана Василева – тел. 0887 783 944

 

16 април /събота/

 

10.30 часаЗалесяване – Съвместна инициатива на ТП „ДГС София” и Ротари клуб Софияинж. Ана Василева – тел. 0887 783 944

 

 

29 март 2016 г.

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене