Революционна промяна в историята: Българите сме индоевропейци! Страната ни е много по-древна, възникнала е още през 165 година!

Институтът по Древни цивилизации внесе в Министерството на Науката и Образованието (МОН) становище за промяна на концепцията за произхода на българите, прабългарите и древността на българската държава в учебниците по история.

То подкрепя становището на Института по история на БАН по въпроса и

предлага следните промени в съдържанието на учебниците за училищата:

1) Терминът “прабългари” да се замени с “древни българи”.

2) Произходът на древните българи е индоевропейски.

3) Титлата на българските владетели е „кан”.

4) Да се изучава Волжска България.

5) Да се разшири познанието за иранския древен свят.

6) Началото на българската държавност да бъде положено в 165 г.

7) Да се отмени периодизацията на първа, втора и трета българска държава, която не е уместна.

8) В съвременния български език са запазени и се използват няколко хиляди думи от прабългарски произход, които се срещат също в индо – иранските езици. Повечето от тях погрешно са били обявени за турцизми.

9) Древните българи са имали един от най-точните и най-древните календари. През 70-те години на XX-ти век той е бил предложен от ЮНЕСКО за световен календар, защото е изключително удобен за използване.

Относно дебата за замяната на термина “турско робство” Институтът по Древни цивилизации смята, че е от особено значение правилно да се употребява терминологията, използвана от авторите, които са били свидетели на тази епоха. Има неизброимо количество исторически писмени източници използващи масово термините “робство” и “иго”. Затова не е редно сега въпросният термин да бъде заменен в учебниците с други термини, независимо от каквито и да е съображения.

pik.bg

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене