Районното мюфтийство продължава да работи тихомълком за строеж на нова джамия в град Гоце Делчев

джамия гоце делчев Религията е организирана система от вярваниякултурни системи и мирогледи, които свързват човечеството с даден порядък на съществуване. Много религии имат свои наративисимволи и свещени истории, предназначени да обяснят смисъла на живота или произхода на света. От религиозните вярвания за Вселената и човешката природа хората извеждат практически правила като моралетика,религиозно право или желателен начин на живот. Според някои оценки в света съществуват около 4 200 религии.

Много от религиите имат организирано поведениедуховенство, дефиниции за членство или съпричастност, свещени места и тестове. Практикуването на дадена религия може да включва също ритуалипроповеди, почитане или поклонение пред Бог или божества,жертвоприношениятрансинициациипогребални службибрачни церемониимедитациямолитва или други страни на човешката култура.

Понятието религия понякога се използва като аналогично на вяра, система от вярвания и дори набор от задължения. В същото време, по думите на Емил Дюркем, религията се различава от личната вяра по това, че тя е „нещо, крайно социално“. Според глобална анкета, проведена през 2012 година, 59% от хората по света са религиозни, а 36% са нерелигиозни, включително 13% атеисти, като делът на религиозните намалява с 9 процентни пункта спрямо 2005 година. Средно жените са по-религиозни от мъжете. Някои хора следват няколко религии или множество религиозни принципи едновременно, независимо от това дали съответните религиозни системи традиционно позволяват синкретизма.

Други са на мнение, че единствената цел на религиите е да обединява хората, да ги прави по – добри и човечни. Дали обаче това наистина работи? Ще хвърлим един поглед на положението в нашия град. Тук хората са добронамерени, но видимо разделени. Въпросът за религията стои отворен, но отговори няма. Никой не се заема със задачата да успокои хората. До нас достигна информация, че съвсем тайно и сериозно местното мюфтийство  прави всичко възможно джамията в Гоце Делчев да започне да се строи догодина на пролет, разкрива вестник „Градът“ в новия си брой.  Ще попитаме, редно ли е? Така ли трябва да се постъпва с доверието на местните жители? Защо всичко се сглобява тайно, а не видимо? Нали искаме равноправие и уважение? Как да се постигне, когато шепа хора пораждат интриги, неразбирателство, кавги. Настройват мюсюлмани и християни едни срещу други, а после се отдръпват от ситуацията и гледат отстрани, вдигнали кротко ръце на горе в знак на невинност. Не бяха ли достатъчни преди няколко месеца хилядите спорове и непрязън? Грубите думи и протестите? Защо ровят в болезнени рани? Абсурдно е! Християните са твърдо против строежа на джамия и това никога няма да се промени. България е християнска държава и на почит в нея е християнската религия.

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене