Инж. Венцислав Фурлански, РДГ-Смолян: Няма тенденция за увеличение на нарушенията, има минимално увеличение на броя съставените актове

През 2015 година на територията на Регионална дирекция по горите – Смолян са извършени проверки на около 1600 превозни средства, които превозват дървесина, 1580 са проверките, извършени в обекти в които се преработва, постъпва или от които се експедира дървесина. Това каза за медията инж. Венцислав Фурлански, директор на РДГ – Смолян. Той добави, че са проверени и 1230 сечища, направени са проверки и на 1020 ловци и на 140 риболовци, като някои от ловците са проверявани няколкократно. „Проверката на ловците се състои в дисциплината на ловуване, спазване на ловищата, които са по разрешителното, и за дивеча който се отстрелва, т.е. всичко, което е регламентирано в Закона за лова”, уточни инж. Фурлански”. По думите му, през първия месец на 2016 година нарушенията които са констатирани се изразяват в незаконен транспорт на дървесината, незаконна сеч, незаконно съхранение, неосъществен контрол от страна на лицензирани лесовъди на частна практика в обекти за добив на дървесина, като има и единични нарушения на Закона за лова и опазване на дивеча. „Няма тенденция за увеличение на нарушенията, има минимално увеличение на броя съставените актове във връзка със засилване на теренните проверки, което тази година се надявам да бъдат върнати в към предишните параметри, да има съответния възпитателен характер и тези нарушения, които са констатирани да не се допускат”, каза още инж. Фурлански.
Мина ЧЕРНЕВА/www.focus-news.net

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене