В град Гоце Делчев днес ще бъде официално открит нов център за настаняване от семеен тип

сграда семеен тип

В град Гоце Делчев днес ще бъде официално открит нов център за настаняване от семеен тип. Сградата бе построена в рамките на социален проект, спечелен от община Гоце Делчев. Новата сграда, която се намира в района на бившата казарма, ще представлява постоянно жилище за 14 деца с умствени и физически увреждания, които в момента се намират в различни социални институции.

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене