Общинският съветник Живко Иванов предложи промяна на съществуващата организация за движение в град Сандански

Част от нея би могла да бъде и „Синя зона“ – възможности на този вид паркиране, целесъобразност и социално-икономическите ефекти от въвеждането му

Общинският съветник от НФСБ Живко Иванов внесе до ръководството на местния парламент специална Доклада записка, в която се предлага да се разработи цялостна концепция за промяна на съществуващата организация за движение в град Сандански.

Записката предлага също да се проучи възможността за въвеждане на т.нар. „Синя зона“, както и да се изяснят възможностите за прилагане на този вид паркиране и социално-икономическите ефекти от нея.

В мотивите за внасяне на Записката Иванов съобщава, че получава „множество жалби и сигнали от граждани, в които е изразено възмущение от съществуващата организация на движение в град Сандански“.

Посочва се също, че това затруднява предвижването на пешеходците (особено проблемно е то за майките, децата и инвалидите), както и движението на превозните средства.

Наред с проблемите за движение този вид паркиране загрозява естетическия вид на града и най-вече неговата централна част, създава проблеми по отношение посещения на офиси, училища, поликлиника, за пазаруване, както и за живеене.

В същото време съществуващият ред на движение на пътните превозните средства е съпътстван с наличието на редица „конфликтни“ точки и участъци, които го затрудняват и създават предпоставки за системни ПТП.

Живко Иванов предага Общински съвет създаде Временна комисия за промяна организацията на движение в град Сандански, работата на която в най-кратки срокове да доведе до следните очаквани резултати:

1. Разработено предложение за промяна на организацията на движение в град Сандански.

2. Разработена концепция за въвеждане на тип на паркиране „синя зона“ включваща:

• обхват на „Синя зона“ (с посочване на улици и сектори от тях);
• начина на плащане;
• работно време на „Синя зона“ (дневно и седмично, официалните празници, как ще бъде регулирано то);
• допустима маса на автомобилите, които ще бъдат паркирани в „Синя зона“;
• режим за ползване от живеещите в периметър на „Синя зона“ (пропуски и ред за тяхното получаване);
• изключения за определени автомобили;
• начин на принудително задържане на автомобил.

3. Проучени и определени социално-икономически ефекти от прилагане на тип на паркиране „Синя зона“.

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене