Инж. Дамян Дамянов: Цените на дървата за огрев от ЮЗДП нямат повишение в сравнение с миналата година

Първата тръжна сесия за отдаване ползването на дървесина за 2016 г. на Югозападното държавно предприятие стартира на 11 декември. Това каза инж. Дамян Дамянов, директор на ЮЗДП.

Той уточни, че за втора поредна година процедурите по възлагане на добива и продажбата на дървесина за всичките териториални поделения се провеждат в централата в Благоевград и в офиса в София. Дамянов допълни, че близо 762 ­000 кубически метра е предвиденото ползване по годишен план за 2016 г. на Югозападното държавно предприятие, като от тях 298 440 куб. метра са били предложени за продажба на първата тръжна сесия, 1/3 от които са за местни търговци и ползватели, които отговарят на законовите изисквания.

Той добави още, че цените, на които те предлагат дървата на отделните фирми, зависят от вида на дървото, и са различни от тези, на които се продават от съответните фирми.

Инж. Дамянов уточни, че цената на широколистните варира от 32 до 39 лева без ДДС, а на иглолистните – от 15 до 27 лева без ДДС. По думите му, цените на ЮЗДП нямат повишение, в сравнение с миналата година.

www.focus-news.net

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене