ОбС-Благоевград решава за местните данъци и такси този петък

Втора за месеца сесия на Общински съвет Благоевград ще се проведе този петък. В дневния ред на заседанието са заложени 21 точки, които ще разискват местните парламентаристи.

Сред първите точки от дневния ред на заседанието са тези за изменение на наредбите за определянето и администрирането на местните данъци и такси, и цени на услуги на територията на Община Благоевград, и определяне размера на такса битови отпадъци за 2016 г. Припомняме че при общественото обсъждане на бюджет 2016 от общинска администрация съобщиха, че размера на местните данъци и такси и през 2016 година няма да бъде вдиган.

На последното за годината заседание на ОбС Благоевград, съветниците ще обсъдят и гласуват и Предложение  относно Промени в бюджета на община Благоевград за 2015 година.

Ще бъде разисквано и създаването на ново звено към „Спортни имоти“, което ще отговаря за управлението на „Спортен комплекс в кв. Еленово, със закрит плувен басейн, два броя футболни игрища, два броя тенис кортове и паркинг”.

Общинска стратегия за развитие на социалните услуги в общината за периода 2016-2020 година и приемане на Годишен план за развитие на социалните услуги в Община Благоевград за 2016 година, също са заложени в дневния ред на заседанието.

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене