Наемат работници за бране на малини в Португалия

Агенцията по заетостта обявява набиране на кандидатки за бране на малини в Португалия.

Кандидати трябва да имат опит в селскотопанската работа и опит в бране на меки плодове.

Крайната дата за кандидатстване в бюрото по труда в Кюстендил е 8 януари 2016 година, като интервютата с одобрените ще бъдат проведени в средата на месец януари 2016 г.

Работата е за период от 2-3 месеца в оранжерии. Заплащането месечно е 725 евро брутна заплата.

Работодателят осигурява настаняване, като се заплаща само по 1 евро на ден за консумативи /ток, вода/.

Пътуването от България до Португалия е организирано и се поема от работодателя, като се удържа от първо заплащане.

Пътуването от Португалия до България е за сметка на работодателя само при условие, че се изпълнят всички условия на договора и се работи до приключване на кампанията.

За всеки отработен ден се изплащат по 4,27 евро за храна, като тези средства се начисляват към месечната заплата и се изплащат с нея.

Извънреден труд се заплаща допълнително.

 

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене