Нова специалност „Информационни системи и технологии“ в ЮЗУ

ЮЗУАко обичате съвременните технологии и искате да се занимавате в бъдеще с тях, тогава можете да изберете новата специалност „Информационни системи и технологии“ в Югозападен университет „Неофит Рилски“.

Знанията и уменията, които ще получите по време на обучението тази специалност, ще Ви дадат успешен старт за бъдеща реализация в областта на информационните технологии, науката, културата, образованието.

Специалността е с практико-теоретична насоченост, напълно съобразена със съвременните нужди на бизнеса.

В учебния план, по който ще се обучавате в продължение на 4 години, са включени задължителни базови дисциплини, осигуряващи основна многопрофилна подготовка в областта на  информационните системи и информационните технологии.  Чрез избираемите дисциплини, ще имате възможност да изберете и обогатите своите знания и практически умения за конкретни области от информатиката, информационните технологии и информационните системи. Факултативните дисциплини ще ви дадат възможност за изучаване на специализирани курсове от областта на икономиката, бизнеса, чуждоезиковото обучение и още много други.

Какво ще изучавате? Освен интензивното изучаване на съвременни езици за програмиране, информационни системи и технологии, ще придобиете задълбочени познания още по:

 • Програмиране в уеб;
 • Компютърна сигурност;
 • Управление на съдържанието в уеб;
 • Уеб системи и технологии;
 • Дигитализация и електронно публикуване;
 • Бази от данни и създаване на реални приложения;
 • Осигуряване на качеството на софтуерни продукти;
 • Софтуерни технологии;
 • Дизайн и анализ на алгоритми;

и други.

Допълнителна квалификация. Ще имате възможност да придобиете  допълнителна професионална квалификация „Учител по информатика“ и „Учител по информационни технологии 5-8 клас“ с продължителност на обучението 3 семестъра паралелно с обучението по основната специалност.

По време на следването си ще можете да участвате в  европейската програма за мобилност на студенти „Еразъм“.  С помощта на отпусната стипендия ще имате възможност да се обучавате за един семестър в престижен европейски университет.

Къде можете да се реализирате? Завършилите специалност „Информационни системи и технологии“ могат успешно да се реализират като:

 • Специалисти по информационни системи и технологии;
 • Специалисти по софтуерни технологии;
 • Разработчици на софтуерни продукти;
 • Специалисти по уеб технологии и управление на съдържанието в уеб;
 • Системни и мрежови администратори;
 • Проектанти и администратори на бази от данни;
 • Графични дизайнери;

и други.

 

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене