БСП – Благоевград с декларация за ситуацията в Гърмен

БСПОблС на БСП – Благоевград излезе със своя декларация, свързана със събитията в община Гърмен след свое заседание вчера. Социалистите отбелязват, че следят развитието на събитията с голяма загриженост и изразяват своето безпокойство от сложната и напрегната обстановка. Те осъждат криминалните случаи, довели до ескалация на напрежението и настояват за разследване на актовете на насилие и справедливо наказание за виновните. В декларацията си социалистите заявяват, че не приемат прилагането на двойни стандарти в решаването на ежедневните проблеми на хората от общинските и държавни институции. Те отчитат социалния характер на протеста на жителите на общината и оценяват опитите за злоупотреба с гнева на хората от засилващата се битова престъпност единствено като стремеж за ескалация на напрежението. ОблС на БСП призовава всички народни представители в 43-то НС, избрани от 1-ви Благоевградски многомандатен избирателен район да инициират приемането от парламента на декларация, която да призове българските граждани към спокойствие, а българските държавни институции към прозрачни, активни и адекватни действия и управленски решения.

Пълен текст на декларацията:

Декларация на ОблС на БСП – Благоевград

във връзка със ситуацията в община Гърмен

Областният съвет на БСП – област Благоевград:

– следи с голяма загриженост развитието на събитията в Гърмен и изразява силно безпокойство от сложната и напрегната обстановка в общината;

– осъжда криминалните случаи, довели до ескалация на напрежението и настоява за пълно разследване на всички актове на насилие и справедливо наказание на виновните;

– отчита подчертано социалния характер на протеста на жителите на общината и оценява опитите за злоупотреба със справедливия гняв на хората от засилващата се битова престъпност само и единствено като стремеж за ескалация на напрежение; тези действия са не само неприемливи, но и крайно безотговорни и взривоопасни;

– подчертава важността да се гарантира върховенството на закона и еднаквото му прилагане спрямо всички български граждани, за да се осигури провеждане на политика на приобщаване на цялото население, а не на конфронтация;

– не приема прилагането на двойни стандарти в решаването на ежедневните

проблеми на хората от компетентните общински и държавни институции;

– изразява своето безпокойство от опитите на отделни политически сили да включат свои симпатизанти от други общини, за да поддържат високо нивото на обществено напрежение в регион, който винаги е бил пример за мирни, добросъседски и междуличностни отношения;

– обявява се срещу засилената активност в община Гърмен на чужди за местното население националистически, включително крайнодесни групи;

– изразява своята дълбока загриженост от безпомощните и хаотични действия на политическото ръководство на МВР в лицето на вицепремиера и вътрешен министър, които не само не доведоха да успокояване на обстановката, а създадоха допълнително напрежение.

– призовава към политически диалог всички политически сили, за да се отговори на очакванията на гражданите на Община Гърмен за държавническо решение на трупаните с години проблеми, породени и от тежката социално-икономическата ситуация в общината;

– обръща се към всички български граждани, да не се поддават на провокации, целящи ескалиране на напрежението;

– заявява категорична подкрепа за адекватни управленски действия в краткосрочен и средносрочен план, включително и законодателни решения, които да прекратят злоупотребите със социални права;

– призовава компетентните институции на местно, регионално и национално равнище към пълна прозрачност при вземане на управленски решения и действия за спешно намаляване на напрежението в община Гърмен, като не се допускат посегателства върху човешките права и се гарантира пълното прилагане на закона.

Областният съвет на БСП призовава всички депутати в 43-тото Народно събрание, избрани от 1-ви Благоевградски многомандатен избирателен район, да инициират приемането от парламента на декларация, която да призове българските граждани към спокойствие, а българските държавни институции към прозрачни, активни и адекватни действия и управленски решения!

26.05.2015 г.

гр. София

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене