Асоциацията по ВиК проведе Общо събрание, кметът Камбитов с предложение

V-I-K-BL

Кметът на община Благоевград д-р Атанас Камбитов участва в общо събрание на Асоциацията по ВиК на територията на община Благоевград. На заседанието са обсъдени три точки. Първа точка е във връзка с разпределяне на определеното процентно съотношение на гласовете на общините, свързано с обхвата на обособената територията на община Благоевград. На събранието е обсъден още и проект на бюджета на Асоциацията на ВиК, като по предложение на кмета Камбитов, е взето решение общините да участват с допълнителни средства, определени като дарение. По този начин за една година общия бюджет на АВиК става в размер на 54 169 лв. и е формиран от допълнителни средства и вноските на общините- участници спрямо тяхното процентно разпределение на гласове. Третата точка, която деветте представители на общини и членове на Асоциацията са приели е сключване на договор за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията, както и предоставяне на ВиК услуги на потребителите срещу заплащане със съществуващия ВиК оператор, който към момента е „Водоснабяване и канализация” ЕООД. Отчет на събранието направи областният управител Бисер Михайлов, който обясни, че благодарение на формираната Асоциация ще могат да се усвояват европейски средства от водния сектор. Като пример за добра практика Михайлов посочи Румъния.

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене