И тази година маслините на Чомбе оцеляха от измръзваме, очаква по 30 кг от дръвче през следващите години

чомбе

И тази година планта­цията на бизнесмена Иван Кочев-Чомбе оцеля от из­мръзване. До вчера оба­че всяко дръвче бе обви­то с найлон и слама. Мас­линовите насаждения, ко­ито се намират в градина­та на хотелския му комп­лекс в центъра на града, са истинска атракция. Ту­ристи с изумление разби­рат, че градината от мас­лини е на Чомбе и за нея се полагат грижи лично от мултимилионера. Спо­ред хора, близки до него, той разчита за в бъдеще на реколтата. Ще ги про­дава на пазара, като част ще преработва в зехтин. Това му инвестиционно намерение не е за пренеб­регване, защото при сре­ден добив от 30 кг от дръв­че реализираната печал­ба е в хиляди левове, пресметнаха петричани. Чом­бе разполага с около 50 плодни дръвчета. Те са от средиземноморски сорт, който издържа на минусови температури. В Петрич обаче тази зима е една от най-меките и без снегова­леж. Така че и климатът е на страната на бизнесмена, твърдят приятелите му. Негови опоненти пък казват, че с изкараните някога пари той е щял да покрие харчовете си по неуспешната си изборна кампания, в която участ­ва от листата на ГОРД на втора позиция. Че не ста­на деЦутат, се видя от всички, сега ще видим да­ли ще успее като маслинопроизводител, шушу­кат зад гърба му петрича­ни.

Вестник „Вяра“

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене