Записване за кандидат-студенски изпити за всички ВУЗ на територията на Бългрия от офис в Гоце Делчев

20140926153727

Уважаеми кандидат-студенти, вече може да се запишете за всички предварителни изпити на ВУЗовете в България, без да пътувате до града, в който се намира университета. НАПС има свой представител в Гоце Делчев, при който на място само за няколко минути може да се запишете за предварителните изпити. Спестявате не само време, а и пари. За повече информация се свържете с нас на: 0899 793 606

СПИСЪК С УНИВЕРСИТЕТИТЕ, ЗА КОИТО МОЖЕТЕ ДА КАНДИДАТСТВАТЕ ПР ИНАС

КАНДИДАТСТВАТЕ И ПРЕЗ 2015 ГОДИНА 

 • Аграрен университет – Пловдив (АУ)
 • Висше строително училище „Любен Каравелов“ – София (ВСУ)
 • Висше транспортно училище „Тодор Каблешков“ – София (ВТУ)
 • Икономически университет – Варна (ИУ)
 • Лесотехнически университет – София (ЛТУ)
 • Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“ – София (МГУ)
 • Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ – Пловдив (ПУ)
 • Софийски университет „Св. Климент Охридски“ – София (СУ)
 • Стопанска академия „Д. А. Ценов“ – Свищов (СА)
 • Технически университет – Габрово (ТУ-Гб)
 • Технически университет – София (ТУ-Сф)
 • Технически университет – София, филиал Пловдив (ТУ-Пд)
 • Технически университет –  София, ИПФ Сливен (ТУ-Сл)
 • Тракийски университет – Стара Загора (ТрУ)
 • Университет за национално и световно стопанство – София (УНСС)
 • Университет „проф. д-р Асен Златаров“– Бургас
 • Университет по хранителни технологии – Пловдив (УХТ)
 • Химико технологичен и металургичен университет – София (ХТМУ)
 • Шуменски университет „Епископ К. Преславски“ – Шумен (ШУ)

 

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене