студенти

Единственият криминален лингвист в България Христина Шушков изнесе лекция пред студенти от ЮЗУ „Неофит Рилски“

Криминалният лингвист и анализатор Христина Шушков гостува днес в Катедрата по германистика и романистика към Филологическия факултет. Посещението й...

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене