Община Благоевград започва кампанията по заплащане на местни данъци и такси 2015 година

99597-obshtina-blagoevgrad

Община Благоевград поставя началото на кампанията по заплащане на местните данъци и такси за 2015 година на 2 февруари, понеделник. Общинска администрация- Благоевград е сред първите, които е готова да приема граждани, които желаят да покрият своите задължения за настоящата година. Това означава още един, допълнителен месец, в който данъчно задължените лица ще могат да ползват отстъпка от 5 %, ако заплатят цялото си задължение за годината до 30 април.

До този момент са обработени всички видове декларации, свързани с определяне задълженията на физически и юридически лица, към 26 януари са определени и задълженията за настоящата година на недвижими имоти, превозни средства, както и лицата упражняващи патентна дейност.

Местните данъци и такса битови отпадъци гражданите могат да заплащат на касите в паричния салон в сградата на община Благоевград, която се намира на пл. „Георги Измирлиев” 1, в брой или чрез пос терминал, както и по банков път.

Важно за благоевградчани е да знаят, че данък върху превозни средства, данък върху недвижими имоти и битови отпадъци се заплаща на две равни вноски в следните срокове- до 30 юни и до 31 октомври. На предплатилите до 30 април цялата стойност на задълженията ще бъде направена 5 процентна отстъпка.

Патентният данък може да бъде внесен на четири равни вноски- за първото тримесечие- до 31 януари 2015 година, за второто- до 30 април, за третото- до 31 юли и за четвъртото тримесечие до 31 октомври 2015 година.

E79 News

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене