Общински пазари отдава под наем помещения за търговска и производствена дейност в Гоце Делчев

 О Б Я В А

Общински пазари ЕООД уведомява желаещите да използват търговски площи и съоражения за свободни търговски помещения, както следва:

1.Помещение-350кв.м. за производствена дейност.

2.Помещение 30кв.м. за търговска дейност.

3.Помещение 45кв.м. за търговска дейност.

Условията за използване ще получите в офиса на дружеството или на тел:+359887466965

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене