7 отстреляни вълка отчетоха в ЛРС-Струмяни

Ловното сдружение „Голак” в село Струмяни беше едно от последните в Югозапада, които проведоха годишното си отчетно събрание. Представителите на петте ловни дружинки с дванайсет обособени ловни групи отчетоха поредния успешен ловен сезон.

В отчета на УС, представен от зам.-председателя д-р Ради Андонов, бяха изнесени аналитични заключения за добрите резултати, както в изпълнението на всички заложени ловностопански дейности за сезон 2023 г., така и в поддържането на разнообразна и богата хранителна среда.

Проблематично през годините се оказва опазването на дивечовите ниви от щети, нанесени от стадата селскостопански животни.

Въпреки всичко резултатът е добри дивечови запаси и добър отстрел.

При план 120 диви свине през сезона беше постигнат резултат от 87 слуки. По тези показатели най-добри резултати постигнаха дружинките в селата Гореме и Крушица.

Неизменен спътник на слуката са и взетите целогодишни мерки за борба с хищниците. Отстреляни са 7 вълка, 67 лисици и 38 чакала. Най-точни са хищничарите от дружинката в с. Илинденци.

Единодушно бяха приети отчетите на УС и на КС. Сдружението в Струмяни е с много добри финансови параметри, които позволяват разгърната програма в много посоки на ловностопанската дейност през новия сезон.

За делегат на общото събрание на Националната организация беше избран председателят Румен Георгиев с евентуална резерва д-р Андонов.

Кузман Петров

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене