Административен съд – Благоевград ще обслужва граждани с променено работно време на 19.04.2024г. (петък)

На 19.04.2024г., петък, Административен съд – Благоевград ще работи с граждани, страни по дела, до 13:00 часа. Промяната е поради провеждане на специално събитие по откриване сградата на Административен съд – Благоевград и Районна прокуратура – Благоевград.
Административен съд – Благоевград установи дейността си в новата административна сграда, на адрес гр. Благоевград, ул. „Крали Марко“ № 2 от 11.12.2023г. След 15.01.2024 г. в сградата се установи и дейността на Районна прокуратура – Благоевград. Имотът е предоставен за безвъзмездно ползване на Висшия съдебен съвет, за нуждите на Административен съд – Благоевград и Районна прокуратура – Благоевград, по силата на Решение на Общински съвет – Благоевград. В продължение на седемнадесет години, Административен съд – Благоевград правораздаваше в неудобни условия за работа на магистрати и съдебни служители, както и за обслужване на адвокати и граждани – страни по дела.

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене