Даниела Панева, управител на Център за обществена подкрепа Разлог: ЧЕТИРИ ГОДИНИ НАШАТА МИСИЯ СА ПО-ЩАСТЛИВИ ДЕЦА И РОДИТЕЛИ

Даниела Панева е управител на Центъра за обществена подкрепа в Разлог, който скоро отпразнува скромно своите трудни и първи 4 години. Тя е магистър „Социални дейности“. Година и половина след завършване на образованието, започва работа като социален работник в Центъра за настаняване на деца без увреждания в Разлог, където работи три години и признава, че там „остава сърцето си“. Преди пет години приема предизвикателството да управлява Центъра за обществена подкрепа – нова социална услуга към онзи момент в община Разлог.

„В началото ми беше много трудно, – споделя тя. – защото трябваше да изготвим новата социална услуга и цялостната документация по нея. Заповедта за откриването на центъра получихме на 27 февруари 2020, започнахме работа на 1 март, но на 13 март държавата се затвори поради КОВИД и реално не можехме да започнем да работим с потребители.“
И заедно с екипа насочват усилията си към базата, за да превърнат Центъра за обществена подкрепа в цветно и красиво пространство на децата.

Първите потребители са насочени от отдел „Закрила на детето“ и това са деца, идентифицирани от специалистите в риск с изричното съгласие на родителите, които попълват заявление за ползване на социалните услуги – делегирани от държавата дейности. Не закъсняват и другите -„самозаявилите“ се потребители: когато родителите имат проблем с детето си и това дете се нуждае от допълнителна подкрепа от психолог, педагог или от социален работник.

„ВСЕКИ РОДИТЕЛ МОЖЕ ДА НИ ПОТЪРСИ И ВСЯКО ДЕТЕ ДО 18 ГОДИНИ МОЖЕ ДА ПОЛЗВА НАШИТЕ УСЛУГИ.
– споделя тя. – Често се налага да работим със семействата, когато детето е в риск, насочено от отдел „Закрила на детето“.
Работим и с родителите, когато се налага да оценяваме родителския капацитет, обучаваме и кандидат-осиновители.“
Управлението на центъра не е лесно, защото има много административна работа, прави се индивидуална оценка на всяко дете, индивидуални планове за подкрепа, след всяка среща с детето документацията е доста, но екипът е на много високо ниво и се справя.

ЗА ЧЕТИРИ ГОДИНИ ЦЕНТЪРЪТ Е ПОМОГНАЛ НА НАД 200 ДЕЦА.
Работата дава резултат, когато е комплексна: и с родителите, и с децата. Особено за самозаявилите се потребители.

СЪВРЕМЕННИТЕ РОДИТЕЛИ СА ЗАЕТИ РОДИТЕЛИ. – споделя тя.
Липсата на общуване с децата е най-често срещаната грешка на родителите. „Имаме дете,за което майката казва, че е много палаво, че не я слуша, налага му забрани, но не постига нищо, не намира общ език с него. Но точно това дете, когато дойде при нас, докато психологът работи с него и използва рисувателни методики, това дете не иска да остави рисунките си в центъра, а да ги подари на майката, иска да зарадва майка си…Това дете търси одобрението, вниманието на майката, има нужда от нея. Трябва да се научим да чуваме децата си, да умеем да говорим повече с тях, защото те винаги имат какво да ни кажат. И да ни зарадват.“

РАДОСТНО Е, ЧЕ МАКАР И БАВНО, ДЕЦАТА СЕ ПРОМЕНЯТ.
Всички деца идват с радост, а родителите усещат значимостта на това, което правят. Виждат резултатите от работата, макар че се постигат бавно. „Имаме дете със специални образователни потребности, много бавно се случват нещата, но се случват. – споделя Даниела Панева. -Майката вижда, че дъщерята не иска да пропуска срещите си в центъра и прави всичко възможно да идва, защото детето е по своему щастливо.“

Центърът е с капацитет 20 деца, но в момента работи с 36 потребители като това са почасови занимания, а не групови. Работят в центъра, работят и на терен с деца в риск. И макар и двойно натоварени, се справят и счита, че това са организационно решими проблеми и може да бъде увеличен капацитетът на услугата. Удовлетворена е и благодари на екипа от специалисти, с които работи: младия психолог Станислав Прешелков, педагога Милена Андреева, социалния работник Саша Бележкова. Благодари на всички потребители, на родителите, на ръководството на община Разлог, на всички партньори на центъра.
Най-голямата награда за Даниела Панева и екипа на Центъра за обществена подкрепа в Разлог, за тези четири години работа, са очите на децата и родителите. И желанието, и радостта на децата да идват в центъра.
източник: razlog.bg

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене