До 30 000 лв. могат да получат хора с трайни увреждания

До 30 000 лв. могат да получат хора с трайни увреждания за започване и развитие на самостоятелна стопанска дейност, съобщиха от пресцентъра на Министерството на труда и социалната политика (МТСП).

Проектите им ще бъдат финансирани от Агенцията за хората с увреждания, като собствено участие не е необходимо. Срокът за кандидатстване с проектни предложения е до 23 април тази година.

Средствата могат да бъдат използвани за инвестиционни разходи, учредяване на ново предприятие, строително-ремонтни работи, оборудване на работни места, обучение на собственика на предприятието, както и за покриване на минимален стартов капитал. Нужно е кандидатите да са с 50 и над 50% намалена трудоспособност и да не участват като собственици или съдружници в друга фирма. След извършване на предвидените основни дейности, собствениците на предприятията имат задължение активно да работят само в тях и в техен интерес, обясниха от социалното министерство.

На 15 март Агенцията за хората с увреждания започна кампанията за 2024 г. за набиране на проектни предложения за рехабилитация, интеграция и осигуряване на достъпна архитектурна среда за хора с увреждания. Проектите ще се приемат до 19 април т.г. По тях с до 16 000 лв. ще се финансират обучения за хора с увреждания, дейности за придобиване на умения за самостоятелен живот, рехабилитация, арттерапия, посещения на културни събития.

 

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене