Успех! Осем от осем внесени проекта са одобрени вече за училищна спортна инфраструктура в община Петрич

След като преди седмица стана ясно, че шест училища в община Петрич имат положителен отговор по внесените проекти за ремонт на спортни площадки или изграждане на нови физкултурни салони днес дойде потвърждение за одобрение и за другите два проекта.

„Проектиране, строителство и въвеждане в експлоатация/издаване на разрешение за ползване на голям физкултурен салон“ – това е проектът за ПГИТ „Проф. д-р Асен Златаров“.
По програмата е одобрен максималният размер на финансиране – 2 000 000 лева, но тъй като теренът е с голяма денивелация е необходимо допълнително съфинансиране, което ще се осигури от община Петрич – в размер на 936 000 лева.
Новият физкултурен салон ще разполага с баскетболно игрище, игрище за тенис на корт и волейболно игрище.

Предвидена е спортна винилова (PVC) хетерогенна настилка. Ще има скамейки за учениците и два евакуационни изхода. Ще бъдат обособени две съблекални, които ще се оборудват.
Предвиден е кабинет за учители, както и санитарен възел за лица с увреждания. Физкултурният салон ще разполага с инсталация за отопление и инсталация за вентилация.

„Проектиране, строителство и въвеждане в експлоатация/издаване на разрешение за ползване на малък физкултурен салон“ – това е одобреният проект за Средно училище „Васил Левски“, с. Коларово.
По програмата е одобрен максималният размер на финансиране – 1 500 000 лева, но е необходимо допълнително съфинансиране, което ще се осигури от община Петрич – в размер на 384 000 лева.
Предвижда се изграждане на едноетажна сграда с две зони.

Първата зона включва зала за спорт с квадратура 585,92 кв. м., предвидена за баскетбол и волейбол. От залата ще има директен изход към двора на училището. Втората зона включва санитарни и хигиенни помещения, съблекални, кабинет и склад за инвентар. Връзката между двете зони ще се осъществява чрез коридор.
Ще има също система за отопление и охлаждане.

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене