Лошо: Готвят голяма тесла с паркирането в градовете

Става въпрос за задължението при нови сгради да се отделят специални паркоместа за хора с увреждания

Готвени нормативни промени ще ограничат още повече паркоместата към новото жилищно строителство. Те са предложени от министерството на регионалното развитие с цел да се отменят изисквания, въведени преди по-малко от две години, пише „Сега“.

Става въпрос за задължението при проектирането на нови сгради да се отделят специални паркоместа за хора с увреждания. Сега инвеститорът е длъжен да ги предвиди допълнително над капацитета на паркинга, но това според МРРБ обременява непропорционално възложителите и собствениците на нови многофамилни жилищни сгради и сгради със смесено предназначение.

Затова занапред тези специални места ще се броят в капацитета на паркинга и ще ги има само в някои случаи, което означава по-малко паркоместа общо за всички.

Според действащите в момента наредби всяко жилище трябва да разполага с място за паркиране на автомобил. Извън това с наредба от 2022 г. се въведе изискване да се отделят паркоместа за хора с увреждания, които са допълнително над така определения капацитет и трябва да отговарят на редица изисквания за достъпност.

За паркинги с до 10 места трябваше да се отдели едно място за хора с увреждания, за тези с до 30 места за хора с увреждания трябва да има най-малко две места, за паркинги с до 50 места достъпни трябва да са поне три, а за по-големи паркинги изискването е 4 паркоместа да са пригодени за ползване от хора с увреждания.

Сега МРРБ предлага тези квоти да останат само при обществените сгради, а при жилищните сгради паркоместа за хора с увреждания да има само ако има и такива достъпни жилища. Освен това обособените паркоместа за жилищните сгради вече ще се броят в рамките на капацитета, а не отделно.

Задължение да се осигури поне едно достъпно жилище има само за сгради с над 30 жилища, т.е. само за тях ще важи и изискването да отделят паркоместа за хора с увреждания. Уврежданията обаче могат да бъдат от най-различен тип и човек може да живее в обикновено жилище и пак да ползва автомобил с привилегии за хора с увреждания, като в случая няма да има възможност за достъпно паркиране.

Възможен е и обратният случай – да живее в достъпно жилище, но да не ползва автомобил, при което паркомястото му ще стои неизползвано, защото други нямат право да паркират на място за хора с увреждания.

На теория промяната не би следвало да е проблем, защото броят на отделените за хора с увреждания паркоместа трябва да е равен на броя на достъпните за тях жилища, което отговаря на общото правило, че за всяко жилище трябва да има паркомясто. Ако такива жилища няма обособени в една сграда, няма да има и такива паркоместа.

Според досегашните разпоредби обаче тези места бяха над осигурените за всяко жилище, което означаваше повече възможности за паркиране на фона на тенденцията все повече семейства да имат повече от един автомобил.

Облекчението ще влезе в сила за инвестиционни проекти, за които производството по одобряване на инвестиционен проект и производството по издаване на разрешение за строеж започва след влизането на промените в сила.

blitz.bg

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене