Голяма промяна в документите за отпускане и изплащане на обезщетенията за безработица

Предлага се тя да влезе в сила от 31 март тази година

Промени в Наредбата за отпускане и изплащане на паричните обезщетения за безработица предлагат от Министерството на труда и социалната политика, пише Pariteni.bg.

От 31 март 2024 г. влиза в сила промяна в Закона за електронното управление, съгласно която отпада възможността административните органи да изискват от лицата представянето на удостоверителни документи за доказване на факти и обстоятелства, които са налични в регистри и могат да бъдат набавени по служебен път.

В тази връзка се предлага промяна в Наредбата за отпускане и изплащане на паричните обезщетения за безработица, на основание на която при подаване на заявление за изплащане на неполучено парично обезщетение за безработица от наследници на починало правоимащо лице, отпада изискването за представяне на удостоверение за наследници.

В този случай само административният орган – съответното териториално поделение на Националния осигурителен институт, се задължава служебно да набави необходимата информация относно наследодателя и кръга на неговите наследници. Предлага се промяната да влезе в сила от 31 март тази година.

blitz.bg

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене