Обсъдиха Правилник за дейността на омбудсмана на Благоевград

Днес в кабинет 108 в сградата на община Благоевград се проведе заседание на Временната комисия за подготовка на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация.
Разгледани и дискутирани бяха всички предложения за изменения и допълнения на Проект на Правилник за организацията и дейността на обществения посредник на територията на община Благоевград.
На днешното заседание, водено от председателя на комисията г-жа Антоанета Богданова, присъстващите членове Георги Корчев, Кирил Ваклинов, Василиса Валеова, Ибрайм Заиденов, Анна Мазурска и Валери Манов, обобщиха входираните предложения и прецезираха всички текстове.
Гласуваните промени са изпратени на общинските съветници.
Проектът на Правилник за организацията и дейността на обществения посредник на територията на община Благоевград, предстои да се разгледа на заседанията на постоянните комисии, преди редовното заседание на Общински съвет Благоевград на 23.02.24г.
Графикът ще бъде качен допълнително, след съгласуване с председателите на постоянните комисии към Общински съвет Благоевград.

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене