Още атракции на брега на язовир „Доспат“ ще радват туристите

Изпълнихме още един АДМИНИСТРАТИВЕН ДОГОВОР, съобщи Кметът на Община Доспат инж. Елин Радев. Договорът е по процедура за подбор на проекти в МИРГ „ВЗР: Батак-Девин-Доспат“, мярка 7.1 „Подкрепа за инфраструктура и услуги, свързани с малките рибарски стопанства и туризма, в полза на малки рибарски общности“.

На практика изградихме следните елементи:
– Подпорни стени (за подравняване на мястото);
– Благоустроихме зоната;
– Построихме беседка осмоъгълна;
– Направихме 2 бр. маси с пейки ;
– Барбекю – 3 броя;
– Табла, табели и принадлежности (включително кошове за отпадъци).

Проектът цели да задържи съществуващия интерес и провокира интереса на млади хора към риболова с въдици, като от една страна подобрява условията за риболов, а от друга страна изгражда умения сред младежи да приготвят и ремонтират сами своите риболовни принадлежности.
Основната дейност по проекта представлява изграждане на дребна туристическа инфраструктура на улица Крайбрежна в непосредствена близост до язовир Доспат. Мястото е предпочитано за събиране на рибари, заради своето разположение и близост до водния обект. Проектът предвижда благоустрояване на територията, обособявайки място с беседка и възможност за пикник, като по този начин ще се регламентира и мястото за изхвърляне на отпадъци в зоната на площадката.

Реализацията на дейностите по проекта ще повиши значително атрактивността на средата, свързана с предоставяне на туристически услуги, защото ще позволи на туристи и посетители да използват изградените места за отдих и наблюдение на язовира в непосредствена близост.

Наименованието на проекта е: ”Изграждане на дребна техническа (туристическа) инфраструктура – беседки и места за пикник край язовир Доспат.
Общата стойност на проекта възлиза на 185 023,66 лв /сто осемдесет и пет хиляди двадесет и три лева и шестдесет и шест стотинки, представляващи 100% от целия размер на одобрената инвестиция, от които от които 85% в размер на 157 270,11 лв. /сто и петдесет и седем хиляди двеста и седемдесет лева и единадесет стотиски/ се осигурява от Европейския съюз и 15% в размер на 27 753,55 лв. /двадесет и седем хиляди седемстотин петдесет и три лева и петдесет и пет стотинки от Държавния бюджет на Република България.

С уважение,
Инж. Елин Радев
КМЕТ НА ОБЩИНА ДОСПАТ

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене