Кметът на Белица Радослав Ревански участва в среща с министъра на регионалното развитие Андрей Цеков относно енергийното обновяване на жилищните сгради

Както стана ясно в края на м. декември 2023 г. бяха одобрени внесените от кмета Реванскси проекти за финансиране по ПРОЦЕДУРА BG-RRP-4.023 „ПОДКРЕПА ЗА УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА ЖИЛИЩНИЯ СГРАДЕН ФОНД – ЕТАП I“, по които ще бъдат санирани двата блока в идеален център – Белица на стойтаост 2 045,843, 55 лв. На срещата бяха обсъдени въпроси, свързани с енергийното обновяване на жилищните сгради и реализирането на национална програма с прозрачни, достъпни и своевременно огласени правила за подкрепа на собствениците на жилища. Според НСОРБ е важно тя да осигурява достъп до финансиране за всички неефективни сгради и да се реализира на териториален принцип, за да бъдат защитени интересите на всички потенциални кандидати. „Влагането на европейски средства в обновяване на домовете изисква освен личната активност на собствениците, но и съфинансиране и този факт не трябва да бъде заобикалян от различните нива на управление в комуникацията с гражданите“, подчерта кметът на Белица и член на УС на НСОРБ Радослав Ревански.
В рамките на срещата бяха обсъдени и конкретни въпроси, свързани с механизма за финансиране на общински проекти по линия на програмата, заложена в ЗДБРБ за 2024 г. Конкретните параметри на споразуменията се очаква да бъдат уточнени до края на месеца и да започне тяхното подписване.

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене