Високи цели, очакван резултат: ВиК Благоевград ще следи за аварии с дистанционен мониторинг

,,Водоснабдяване и Канализация” ЕООД-Благоевград реализира проект за мониторинг на налягане в ключови точки от водопроводната мрежа. Контролът на този критичен показател се осъществява в реално време чрез монтаж на хидравлични турбини, които осигуряват АВТОНОМНО електрическо захранване на системи за дистанционен мониторинг.

Предвижда се да се осъществява наблюдение на 39 ключови точки от мрежата – при съществуващи регулатори за понижаване на налягането. Целта е предотвратяване на евентуални аварии и повишаване качеството на услугата. Проектът се осъществява със собствени ресурси на дружеството.

Високи цели! Очакван резултат!

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене