Акцентите в бюджет 2015: Нова детска градина, строеж на спортни площадки и мостове, ремонт на улици

Кметът д-р Атанас Камбитов представи на местната общественостпроекта за бюджет и инвестиционна програма на Община Благоевград за 2015 година. Публичното обсъждане премина в делова атмосфера, забележки по двата основни проектодокументана общината за следващата година не бяха направени.

„Общият бюджет на община Благоевград  за 2015 година е в размер на 57 794 000 лева, който е с 20% ръст спрямо бюджета за 2014 година“ – с тези думи д-р Камбитов характеризира финансоватарамка на проектобюджета за следващата година.

Добрата новина е, че през 2015 г. се запазва нивото на предоставяните услуги в дейностите и не се предвижда увеличение на местните данъци и такси и цени на предоставяни услуги.

В капиталовата програма за 2015 година е заложено изпълнението на редица обекти, които ще подобрят жизнената среда в Благоевград. Предвидено е изграждане на два моста на река Бистрица: първият ще свързва новоизградения парк при ул. „Даме Груев“ с общежитията на Американския университет, а  вторият –  алеята за парк „Бачиново“ с  тенис кортовете.

Ще бъде изграден подлез за кв. Грамада на стойност 2 595 хил. лева и реконструкция на 3 къщи в старинния кв. „Вароша“. Заделени са средства и за видеонаблюдение на града.

В проектобюджета е включено изграждане на детска градина  в бившето Първо основно училище за 292 хил. лева, ремонти и обособяване на нови спортни площадки  в училищата, проектиранеи изграждане на игрища за плажен волейбол, футбол и лятна естрада до баражите на река Бистрица за 70 хил.лева, газификация на училища, детски градини и ясли, изграждане на 6 нови и ремонт на 3 съществуващи детски площадки в кварталите.

За работни проекти за благоустрояване на улици в градска среда са предвидени 128 хил. лева. Заложен е и мащабният проект –  парк в ж.к. „Еленово“ /общински стадион/, включващ 4 детски площадки, спортна площадка , фитнес уреди за около 100 трениращи по едно и също време, озеленяване и кътове за отдих, електро, В и К,проектиране, СМР, строителен надзор за  430 хил.лева и изграждане на „Спортен комплекс – плувен басейн, тенис кортове, паркинг със 100 парко-места“ – проектиране, СМР и строителен надзор за 2 242 хил. лева.

С изграждането на тези обекти общинското ръководство цели да създаде добри условия за масов спорт.

Атрактивният въжен парк „Коколандия“ пък ще се разрастне с осъществяването на втория му етап и изграждане на ограда на стойност  40 хил.лева. Ще бъдат подменени  всички улични табели и номера на стойност 245 хил. лева, като кметът Камбитов   внася иновативност – табелите ще бъдат указателни, даващи образователна информация. Например, ако улицата е „Аргир Манасиев“, то под надписа и номера й ще има кратка информация за него.

Основният акцент за благоустрояване на уличната мрежа са предвидените 1 148 хил. лева за ул. „Ветрен“  и ул. „Роден край“ в  IV микрорайон по части „пътна“ и „улично осветление“, като целта е да се създадат условия за свързване на улиците с  ул. „Григор Пърличев“ и ул. „Славянска“, което ще допринесе за по-лесния достъп на живущите в микрорайона с центъра на града.

Предвиден е и основен ремонт и нови СМР в двора на казармата. Заложените улици за  ремонт са  ул. „Георги Попов“ от бул. „Васил Левски“ до ул. „Климент Охридски“ – асфалтова настилка за 181 хил. лв.,  ул. „Даме Груев“ – асфалтиране, тротоар, бордюри и съпътстващи дейности за 200 хил. лв., ул. „Вихрен“  за 97 хил. лв. и ул. „Трети март“ – асфалтови настилки за  184 800 лв. В проекта за 2015 година са заложени и средства в общ размер на 730 хил.лева за собствения принос при обектите, финансирани по ОП „РР“ и ОП „Околна среда“.

Средствата за финансиране на делегираните държавни дейности са съобразени с Проекта на Закона за държавния бюджет на Република България за 2015 година, като очакваният преходен остатък е в размер на 24 050 хил.лева. Средствата за финансиране на делегирани държавни дейности са с 972 хил.лева повече от началния бюджет за 2014 година, тоест с ръст 4 %.

За финансиране на местните дейности са предвидени 33 744 хил.лева., което е с  35% ръст спрямо началния бюджет за 2014 година. За дофинансиране на държавните дейности се предвиждат 932 хил.лева., в това число капиталови разходи за общообразователни училища – изграждане на спортни площадки, газификация на учебни заведения, детски градини и ясли.

14 342 хил. са заложените капиталови разходи за 2015 г, които са с 6 694 хил. лева повече спрямо уточнения бюджет за 2014 година.

 

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене