Детските градини – победители в конкурса за проект „АРТ КОЛЕДА“, организиран от Булекопак АД и Община Сандански.

Целта на конкурса беше да фокусира вниманието на децата върху повторната употреба на продуктите и отпадъците от опаковки, както и да насърчи тяхното отговорно отношение спрямо тях.
Възхитени сме от интересните идеи, с които всяка една детска градина се включи в това предизвикателство! Изборът наистина беше труден, затова сме предвидили поощрителни награди за всички групи, които взеха участие в конкурса.

Водени от идеята на конкурса за използване на различни опаковки и отпадъци от опаковки са класирани следните групи на първите три места:
I-во място – ДГ „Здравец“ – група „Мики Маус“;
II-ро място ДГ „Пролет“ – група „Пчелички“;
III-то място ДГ „Пролет“ – група „Весел влак“.

Благодарим на преподавателите, че с реализацията на всички проекти показаха на децата значението на това да използваш повторно и по този начин да съхраниш ресурсите на нашата планета.

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене