Бомбата от Рибново ще прави зимната подръжка в Гърмен

Фирмата „Кичуков-Бомба” ЕООД с адрес с. Рибново, собственост на Ибрахим Кичуков с прякор Бомбата спечели обществена поръчка за зимно поддържане и снегопочистване на общинската пътна и улична мрежа на територията на община Гърмен.

Местната фирма от години печели поръчки за зимно поддържане в общината, като и този път бе избрана за фаворит. Дружеството бе единствен кандидат в надпреварата и оценителната комисия го класира на първо място със 100 точки. Прогнозната стойност за изпълнение на заданието, обявена от администрацията в Гърмен, е 688 333,33 лв. Уличната, общинската и републиканската пътна мрежа, които следва да чисти от снега фирмата победител са с разстояние от около 64,2 км. Срещу 10 лв. на км „Кичуков-Бомба” ЕООД ще чисти от снега улиците, срещу 12 лв. на км ще ги опесъчава, а срещу 30 лв. на 1 куб. м ще доставя сместа за опесъчаването. То ще се извършва с пясък, каменни фракции, сгурия и др.

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене