Безработицата в област Благоевград през септември е 10 процента

Равнището на регистрираната безработица през септември в област Благоевград е 10 процента, каза на пресконференция директорът на дирекция „Регионална служба по заетостта“ в Благоевград Станислава Поповска. Броят на регистрираните безработни в бюрата по труда в областта е 12 369. Данните, предоставени от дирекцията показват, че спрямо септември миналата година те са нараснали с близо 1250 души. От началото на календарната година обаче се наблюдава тенденция за намаляване на броя на регистрираните безработни, като спрямо януари 2023 г. се отчита намаление със 160 души.

През септември на територията на областта са постъпили на работа 853 души, от които половината – с посредничеството на бюрата по труда. През конкретния месец най-много заявени работни места е имало в сектор „Преработваща промишленост“ – 35 на сто, следван от сектор „Образование“ – 21 на сто. Търсене на работници е имало и в секторите, свързани с търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети, хотелиерство и ресторантьорство, административни и спомагателни дейности и в строителството.

Процентът в сектор „Образование“ е продиктуван от това, че през септември започва учебната година и се запълват свободните места в училищата. Тези позиции се заемат бързо и през октомври ситуацията в предлагането на работни места ще е различна, коментира Станислава Поповска.

Сред регистрираните безработни лица най-голям е броят на тези със средно образование – близо шест хиляди души. Около 4000 са безработните със средно специално и професионално образование, а близо 3500 са с основно образование. Регистрираните в бюрата по труда в областта с начално образование са над 1700. Висшистите са 1225, показват данните, предоставени от дирекция „Регионална служба по заетостта“.

Най-ниско в областта е равнището на безработица в община Благоевград – 4,3 на сто, следвана от община Сандански – 5,7 на сто. Най-високо е равнището на безработица в община Якоруда – 36,8 процента и община Белица – 36,7 процента.

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене