Завърши инвестиционен проект в Добринище

Завърши инвестиционния проект за 2023 година, започнат при бившият кмет Петър Галчев и завършен при настоящият Иван Сакарев. По договор “ Поддържане (превантивно, текущо и аварийно-възстановителни работи), основен ремонт и реконструкция на улици, тротоари и площадни пространства в населените места на Община Банско и общински пътища, стопанисвани от Община Банско – “ Ремонт на улици на територията на град Добринище“ на улиците: „Гоце Делчев“, „Григор Пърличев“, „Крушево“ и „П.Р.Славейков“.

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене