Двама от оспорващите избора за Общински съвет – Петрич оттеглиха жалбите си

Административен съд – Благоевград насрочи за разглеждане в открито съдебно заседание делото, образувано против Решение № 300-МИ/31.10.2023г. на Общинска избирателна комисия – Петрич за определяне на изборните резултати за общински съветници на община Петрич.
Делото е насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание на 22.11.2023г. от 11:30 часа.

Към адм. дело №1068/2023г. по оспорения избор на Общински съвет – Петрич бяха присъединени още пет дела по описа на Административен съд – Благоевград, всички образувани по жалби срещу № 300-МИ/31.10.2023 г. на ОИК – Петрич: адм. дело № 1069/2023 г., образувано по жалба на Лъчезар Митрев; адм. дело № 1073, образувано по жалба на ПП „Движение напред България“, ПП „Справедлива България обединени родолюбци – СБОР“, ПП „Български гласъ“, ПП „Бъдеще за родината“, ПП „ВМРО – Българско национално движение“ и Партия на зелените; адм. дело № 1082/2023 г., образувано по жалба на Росен Срадков; адм. дело № 1092/2023 г., образувано по жалба на Илияна Попова и адм. дело № 1093/2023 г., образувано по жалба на Илия Пашов.

Двама от жалбоподателите са депозирали в Административен съд – Благоевград молби за оттегляне на подадените жалби – Лъчезар Митрев и Илия Пашов, и двамата в качеството им на кандидати за общински съветници в община Петрич. С Определение №2120/14.11.2023г. съдът оставя без разглеждане жалбите им и прекратява производството по адм. дело № 1068/2023г. в частта му по подадените жалби от Лъчезар Митрев и Илия Пашов срещу Решение № 300-МИ/31.10.2023 г. на Общинска избирателна комисия /ОИК/ – Петрич.

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене