Градът: Скандал! Синът на шефката на Социални грижи Неделка Цветкова продава под масата нафта от службата й

Недялка Цветкова

Синът на шефката на „Социални грижи“ (град Гоце Делчев) Недялка Цветкова – Стефан, който е подсъдим в редица дела от банки и частни креди­тори, е дилър на черно на нафта, разкриха специал­но за вестник „Градът“ по­тенциални негови клиенти, които били оферирани да купуват горивото на цена 2 лева под масата. На въ­проса какъв е произходът на горивото, Стефан, кой­то е известен в родния си град като „Обратното на острото“, гордо заявявал, че нафтата е чиста и е от службата на майка му. Все­ки месец „Социални гри­жи“ (Гоце Делчев) получа­ват гориво за транспорт и отопление, но канцеларии­те на институцията в града са бъкани с духалки и печ­ки на ток, а нафтата отива за лична консумация на семейството на скандал- но известната директор­ка. Къде са институциите, питаме ние, къде са кон­тролните органи, които да направят ревизия на Цвет­кова? Редакцията ни ще придвижи този сигнал от наши читатели, които дър­жат да не им публикуваме името, до народния пред­ставител Георги Андонов, които в началото на тази седмица потвърди това, което нищим с месеци – че социалното в града ни не работи добре и че е зарит от сигнали на препатили „клиенти“ на директор-* ката Нели Цветкова. Въ­преки всичките проверки, разследвания и скандали около името й, тя не иска да подаде оставка. „Дъл­гата ръка“, както самата тя се определя, се готви да сключи сделка за пореден път с дявола, само и само дирникът й да не е измес­тен от директорския стол на социалното.

В отчаян опит да спаси пос­та си на директор „Социални грижи“ – Гоце Дел­чев, временно из­пълняващата длъж­ността Недялка Цветкова парадира пред шефа на Аген­цията             „Социално подпомагане“ – Со­фия, че се е разбрала с Емилия Масларова да си остане на рабо­та. Масларова от години се води като кадровик и лобист в структурата на социалното министерство, а Цветкова от години се хвали, че двете били доста близки приятел­ки. С дяволски усилия екипът на нашата медия успя да дос­тигне до тази информация, която ни беше потвърдена неофициално и от вътрешни хора на агенцията в столица­ та.

Другият лост, който Цвет­кова отчаяно опитва да впрегне да работи в нейна полза, е неврокопската из­пълнителка Николина Чакардъкова, с чието приятелство Цветкова също парадира и говори уверено, че чрез Ни­колина „дългата й ръка“ щяла да стигне лично до Ивайло Калфин, който да я запази на работа, въпреки проверките, разследванията и наказани­ ята срещу нея. Свързахме се с госпожа Цветкова, коя- то след като разбра, че сме от Топ Преса, се смути, „уби“ учтивостта си и заяви, че е прекалено заета, за да комен­тира. На въпроса разчита ли на Масларова, която още уж имала позиции като лобист в структурите на социалното министерство и на Николина Чакърдъкова, Цветкова по­твърди, че е много близка с тях, но не било наша работа да и се месим в лич­ните отношения.

Така „Дългата ръка“ от Гоце Делчев за пореден път до­казва, че, за да зае­маш важен чиновни­чески пост не трябва да си експерт, а връзкар и лобист и да знаеш на кой чо­век точно да се оба­диш. Да видим дали ще й проработи сис­темата или за пър­ви път а “ страната ни ще се заложи не на експерт, а на фе­одал, уловен от власт.

Вестник „Градът“

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене