След 1 година окончателно ще отпадне хартиената трудова книжка

След една година окончателно ще отпадне хартиената трудова книжка, прие Народното събрание с промените в Кодекса на труда на второ четене, предаде БНР.

За срок до една година НАП ще трябва да надгради регистъра си, като в рамките на тази година работниците ще продължат да представят хартиената си книжка пред работодатели и институции.

Ще бъде създаден и електронен регистър на заетостта, поддържан от Националната агенция за приходите, в който ще се вписват всички данни от трудовата книжка.

Така работещите ще имат пълен достъп до трудовото си досие, а работодателите ще могат да автоматизират вътрешни процеси чрез системи за управление на човешките ресурси, като автоматично изпращат данни към регистъра.

Родителите, настойниците и попечителите на работници и служители, ненавършили 18 години, имат право на достъп до съответния единен електронен трудов запис до навършване на 18 години на детето, записаха депутатите.

Работникът или служителят има право на информация за историята на достъпите до своя единен електронен трудов запис, с изключение на случаите на достъп от органите на досъдебното производство по реда на Наказателно-процесуалния кодекс и на ДАНС.

Работодателите имат право на информация за наети от тях работници и служители, въведена от предходни работодатели, с изключение на размера на трудовите възнаграждения и обезщетения, които работникът или служителят е получавал при предходни работодатели.

Когато след 1 юни 2025 г. трудовата книжка е изгубена или унищожена, съответната дирекция „Инспекция по труда“ издава нова и вписва данни за трудовия стаж, придобит преди 1 юни 2025 г., въз основа на писмено заявление-декларация на работника или служителя, към което се прилагат удостоверения от работодателите, при които е работил, както и други оригинални документи, съдържащи тези данни, гласува още НС.

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене