Въвеждат мерки за енергийна ефекситност в две училища в Костендил

На 28.08.2023 год., оценителната комисия от Министерство на образованието и науката одобри предложените от община Кюстендил проекти по процедурата за изпълнение на инвестиции „Модернизация на образователната среда“, които ще се финансират от ПВУ, а именно:
Въвеждане на мерки за енергийна ефективност:
– сградата на Основно училище „Професор Марин Дринов“, град Кюстендил, бул. „България“ № 35
– сградата на VI Основно училище „Паисий Хилендарски“, град Кюстендил, ул. „Ефрем Каранов“ №33;
Общата стойност на двете одобрени проектни предложения е в размер на 4 077 011,39 лв. и представлява безвъзмездна финансова помощ.

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене