КЛУБА НА ИНВАЛИДИТЕ В ГРАД ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ СЪОБЩАВА

disabilityКлуба на инвалидите в Гоце Делчев намиращ се на ул, „Илинден“ 1 съобщава на всички граждани в неравностойно положение и социално слаби, че всяка събота от 13:30 часа асисистент-доктор Мария Тоскова извършва безплатни прегледи включващи електрокардиограми и измерване на кръвна захар. Прегледите се извършват в клуба на инвалидите.

ПРЕГЛЕДИТЕ СА БЕЗПЛАТНИ ЗА ВСИЧКИ ГРАЖДАНИ!

Всички желаещи могат да се възползват от предоставената услуга.

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене