Трансграничен форум в Благоевград по проект „Лидерство и мотивация – призвание или професия”

На 21 ноември 2014 г. в хотел „Езерец“, гр. Благоевград, от 10.00 часа ще се проведе Трансграничен форум, в рамките на на проект„Лидерство и мотивация – призвание или професия”, MIS code: 2007CB16IPO007-2013-3-042, финансиран по Програма ИПП между Република България и Бивша Югославска Република Македония.

Проектът се изпълнява от Сдружение “Алианс за регионални и граждански инициативи (АРГИ) – клон Благоевград“, България в партньорство с „Фондация за развитие на малките и средни предприятия“ – Куманово, Македония.

По време на форума ще бъдат представени разработените в рамките на проекта продукти, изпълнените дейности и постигнати резултати.

Акцент в събитието ще бъдат презентациите на тема„Лидерството и „невидимите заплахи” в комуникацията със служителите (или „Успявам ли да обясна добре“), „Управление на промяната или промяна на управлението” – лидерски стилове в процеса на организационна промяна, и „Корпоративната социална отговорност, като предизвикателство за успешен бизнес“.

Сесиите ще бъдат проведени от водещите експерти в областта на обученията за повишаване на ключови компетенции:Светлин Иванов, обучител и управител към „АДЖЕНДА Тренинг Солюшънс“ ООД и в областта на корпоративната социална отговорност: Марина Стефанова, изпълнителен директор на сдружение „Българска мрежа на Глобалния договор в България“

Участие във форума ще вземат управители и експерти „Човешки ресурси“ от фирми в Куманово и Благоевград и техните служители. Трансграничен Форум на тема „Лидерство и мотивация – призвание или професия“ в Благоевград, България, цели да се установи мрежа за сътрудничество между целевата група и заинтересованите страни.

За участие във форума е необходимо да се направи предварителна регистрация на телефон: +359 886 211 480 и имейл: sgrozdanova@arci-ngo.org.

Ако сте представител на бизнеса или просто проявявате интерес към участие в събитието, не се колебайте да се свържете с нас и да се регистрирате!

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене