Нов концесионер от Сатовчанско стъпва за 35 г. в златния триъгълник за гнайс Абланица-Крибул-Блатска

Пореден концесионер влиза в хаджидимовското с.Абланица с идеята да добива гнайс. „Райков 2015“ ЕООД на Ясен Райков от с.Крибул окачи на стената на Общинска администрация-Хаджидимово инвестиционното си намерение да започне разработването на 3 участъка в находище „Дълбок дол“ в землището на селото. Общата площ е 234, 3 дка, които са проучени от концесионера миналия септември, а през юни 2023 г. Министерство на енергетиката одобри доклада и даде картбланш на Райков да вкара техниката в „Дълбоки дол“ и да добива тикли през следващите 35 г. Плановете му са да вади по 5000 куб.м. гнайс годишно.

Находището е с изключително тъкна почвена покривка-едва 10 см, което сериозно ще облекчи работата на концесионера и дори няма да му се наложи да извозва на депо почвата , а просто ще я изтласква към единия ръб на кариерата и ще я връща на мястото  й.

Находището е от двете страни на безводно през по-голямата част от годината дере, успоредно на което има черен път. на 2,9 км има друго находище , което вече се експлоатира, а на 4 км е находище за пясък и чакъл в м.“Кокошките“.

„Дълбоки дол“ е на 1,8 км по въздушна линия от с.Абланица, на 3 км от с.Крибул и с.Долно Дряново, и на 4 км от с.Блатска. Най-близката защитена зона „Западни Родопи“ е на 1400 м.

Обслужващия персонал на находището ще е от 3 до 5 души целогодишно. Те ще работят в булдозер, багер и самосвал.

Struma.bg

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене