Помощите за учениците от 2 до 4 клас вече се отпускат без удостоверения от училище

Еднократните помощи за ученици, които продължават обучението си във втори, трети и четвърти клас, вече ще се отпускат, без да е необходимо удостоверение, че детето е записано в училище. До отпадането на изискването се стигна, след като Народното събрание гласува предложението на Министерството на труда и социалната политика (МТСП) за промяна в Закона за семейни помощи за деца, приета със Закона за държавния бюджет за 2023 г. С нея се дава възможност служителите на Агенцията за социално подпомагане (АСП) да проверяват по служебен път продължаващите обучението си деца до четвърти клас. Това съобщават от пресцентъра на МТСП. Оттам уточняват, че подадените до момента заявления, за които не е представено удостоверение, ще бъдат преразгледани служебно.

За учениците от първи и осми клас остава изискването да бъде представено удостоверение, че са записани в съответния клас, тъй като за тези класове има предварително класиране и записване. Удостоверението е необходимо, в случай че семействата искат да получат помощта преди началото на учебната година. Когато такова не бъде представено, помощта може да бъде изплатена след 15 октомври, след като АСП получи по служебен път от Министерството на образованието и науката данните за реално записаните ученици в съответния клас за учебната година, информират от МТСП.

Заявленията за еднократна помощ за ученици се подават най-късно до 15 октомври. От социалното министерство припомнят, че съгласно Закона за държавния бюджет за 2023 г., обнародван в „Държавен вестник“ днес, размерът на еднократната помощ за ученици за учебната 2023/2024 г. се запазва на 300 лева. Средствата ще бъдат изплатени на два пъти – по 150 лв. за всеки срок. Запазват се размерите и на другите видове семейни помощи, които се определят със Закона за държавния бюджет за 2023 г., подчертават от МТСП. И добавят, че се увеличава и размерът на обезщетението за гледане на дете на 780 лв. По-високият размер ще се изплаща със задна дата от 1 януари.

Повече информация за предоставяните от Агенцията за социално подпомагане видове помощи и начините за подаване на заявления за тях е публикувана е налична тук

Законът за държавния бюджет за 2023 г. влезе в сила от днес, след като беше обнародван в днешния брой на „Държавен вестник“. Както БТА вече информира обезщетението за отглеждане на дете до 2-годишна възраст и за отглеждане на дете до 8-годишна възраст от бащата (осиновителя) се увеличава от 710 лв. на 780 лв., считано от 1 януари 2023 г. Сред част от другите мерки за семействата с деца бе и решението, че при ползване на данъчното облекчение за деца по чл. 22в от Закона за данъците върху доходите на физическите лица за 2023 г. сумата, която се приспада от годишните данъчни основи по чл. 17 от същия закон, е в размер на 6000 лв. за едно ненавършило пълнолетие дете, за две ненавършили пълнолетие деца – 12 000 лв., три и повече ненавършили пълнолетие деца – 18 000 лева.

 

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене