Браншовици настояват за свикване на спешен Консултативен съвет по тютюна

Националната асоциация на тютюнопроизводителите, НАТ-2010, входира писмо до земеделския министър Кирил Вътев, относно искане за провеждане на Консултативен съвет по тютюна към Министерството на земеделието и храните, с предложения за важни точки в Дневния ред на заседанието.

Според Цветан Филев, председател на Националната асоциация на тютюнопроизводителите, НАТ-2010 и президент на Европейската междубраншова организация в сферата на суровия тютюн – ELTI, провеждането на Консултативния съвет е точно навреме, защото:

„Освен, че НАТ-2010 договори нови правила и обновяване на Схемата Преходна национална помощ за тютюн, в Стратегическия план на България е записана и сума, от която трябва да се започне в първата година за кандидатстване, а именно 2023 г. Тоест, заложено е, че ще се започне с първа сума за първа година над 40 милиона евро, това са 80 милиона лева, сума, която ще намалява с 5 % всяка година на годишна база. Така че, вече на 21 юли, след като знаем колко потенциални бенефициенти са участвали по схемата, на какви обеми на производства и количества отговарят те, и като знаем отпуснатите средства, ще настояваме да се сформира работна експертна група на земеделското министерство с браншовите организации на тютюнопроизводителите, за да изчисляваме новите единични ставки по сортови групи тютюн. Така, в края на календарната 2023г., ние да знаем в бюджета на страната за 2024 г. каква сума ще бъде заложена за това перо, за тази схема за тютюн. Това е първото предложение, което внасяме за разглеждане“, коментира за Радио Благоевград Цветан Филев, председател на НАТ-2010.

Другото предложение, което тютюнопроизводителите настояват да бъде разгледано на Консултативния съвет по тютюна, е да бъде осигурено подпомагане с държавна помощ „de minimis” на регистрирани през 2023 г тютюнопроизводители, пострадали от лошите климатични условия. И третото, може би най-важното предложение, е включване на сектор „Тютюн“ към „уязвими сектори“ при преработването на Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони (2023-2027).

Филев припомни още, че до 21 юли, 2023 г., тютюнопроизводителите следва да се подадат заявления за подпомагане за Кампания за директни плащания (за тези, които все още не са подали) или да се направи редакция на вече подадените заявления (без санкция) за участие в Преходната национална помощ за тютюн и да приключат заявленията си. Тази година е нова по отношение на заявяване на участието по схемата „Преходна национална помощ за тютюн“, тъй като за този период се предвижда еднократно да бъде избрана референтната година, според която ще се изчисляват ставките на база произведените количества тютюн от съответния производител. Стопаните имат право да избират една година от периода 2016-2018 г. За избраната през 2023 г. референтна година ще се получава преходна помощ до 2027 г. Дотогава референтната година няма да може да се променя, напомня още браншовикът.

Той коментира и проблем, за който споделят тютюнопроизводителите, а именно, че в Общинските служби по земеделие в почти цялата страна, не могат да се затварят заявленията, подадени от тютюнопроизводителите и така, те не са пълноправни участници по схемата.

„От земеделското министерство получихме уверение, че от петък (14 юли), тази нередност ще бъде отстранена. Но, аз препоръчвам на тютюнопроизводителите, от понеделник, 17 юли, тези които са подали вече заявления, да направят всичко възможно да отделят време и да отидат отново до Общинските служби по земеделие по места, за да си приключат заявенията. А, тези, които все още не са ги подали, да направят това до 21 юли. Причината за този проблем е в софтуера, който дава грешки и не позволява да се приключат заявленията и по други мерки и сектори, така че, този проблем не касае само тютюнопроизводителите“, уточни председателят на НАТ-2010, по повод голямото напрежение сред производителите от области Кърждали, Благоевград и Хасково, с оглед оставащите само няколко работни дни до края на Кампания за Директни плащания – 2023 г.

 

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене